Concerten am Aal Eechternoach??

Vill Leit froen ëmmer nees, ob irgendwann nacheemol Concerten bei iis stattfannen.

Natirlech wäerten mir an Zukunft nees sou Eventer organiséieren, mee déi aktuell Ëmstänn lossen et einfach net zou. An och fir en Artist ass et net flott just virun puer Leit ze spillen, sou wéi et och finanziell schwiereg ass, sou eppes mat Gratis-Entrée unzebidden.

Dofir haalt Iech un déi bekannten Reglungen an mir hoffen geschwënn nees zesummen danzen ze kënnen.

Léif Gréiss vum Moart.

Vorheriger Beitrag
Tomahawk-Owend vum 23/10/20
Nächster Beitrag
Mount vum Bongert am Aal Eechternoach