Aal Eechternoach Grill-Box fir jiddfereen!

Aal Eechternoach Grill-Box:
demnächst duerch ganz Lëtzebuerg an Grenzgebidd

Den Summer steet virun der Dir an domadder geet och d’Grillsaison lass!☺️💪
Ob mat Fleesch, just Geméis oder vegan Alternativen, mir hun fir Jiddfereen eppes dobäi. Getoppt dann mam passenden Wäin oder Béier an den Mëtteg oder Owend ass gerett.Den System bleift den Selweschten!

Dir stellt Iech Äer Këscht zesummen, sou wéi et passt, just Fleesch oder gemëscht mat veganen Leckereien, dozou déi passend Dips an Zaloten, an mir bréngen Iech se bis virun d’Hausdir.

Kommenden Weekend ginn et heizou méi Infos!

Natirlech kachen mir och soss vun Allem, an dat souwäit wéi méiglech LOKAL & REGIONAL!😋
All weider Informatiounen fann Dir dësen Weekend
och op www.aaleechternoach.lu

Mir freen eis op Iech! ☺️👍

Vorheriger Beitrag
Ab dem 5. Mee: Beat Burger am Aal Eechternoach
Nächster Beitrag
Aal Eechternoach GrillBox – Vegan oder mat Fleesch